Doradztwo Transportowo-Spedycyjne w Aspektach Prawnych

Z nami nie będziesz miał wątpliwości

Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół jest zawsze gotowy udzielić wszelkich potrzebnych porad oraz informacji, również w zakresie polskiego prawa transportowego, międzynarodowego prawa transportowego (przede wszystkim przepisów dot. Konwencji CMR, TIR, ATP, ADR,AETR, konwencji genewskiej, konwencji wiedeńskiej, przepisów Unijnych itp.), unijnego prawa transportowego oraz prawa transportowego obowiązującego w danym państwie oraz innych dziedzin prawnych potrzebnych dla funkcjonowania Państwa firmy.

Nasz zespół składa się z osób o wykształceniu m.in. ekonomiczno – prawniczym, członkowie zarządu posiadają certyfikat kompetencji zawodowych oraz duże doświadczenie w zajmowaniu się sprawami z zakresu prawa transportowego, przewozowego polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Dlatego jesteśmy w stanie doradzać w kluczowych dla Państwa przedsiębiorstwa aspektach prawnych dotyczących transportu takich jak czas prac kierowcy, dochodzenie roszczeń w transporcie, ubezpieczenia transportowe, licencje transportowe i spedycyjne, prawo kabotażowe, odszkodowania w transporcie i ich limity wynikające z międzynarodowych konwencji i regulacji krajowych, zabezpieczenie swoich interesów podczas wykonywania transakcji z firmami przewozowymi, transportowymi i spedycyjnymi, czy aspektach prawa pracy, które dotyczą transportu.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wyceny doradztwa transportowo-spedycyjnego w aspektach prawnych, zarówno podmioty działające w branży TSL jak i przedsiębiorstwa, które chcą samodzielnie zajmować się gestią transportową w swojej firmie.