Przewoźniku, Twoje poszukiwania uczciwego partnera właśnie dobiegły końca!

Tak samo jak Ty doskonale wiemy, że aby zarobić na transporcie, potrzebne są trzy elementy:

Te trzy elementy to podstawa sukcesu, który dzisiaj Państwu oferujemy.

Napisz, zadzwoń, zapytaj, upewnij się, sprawdź, zacznij zarabiać z ABAKUS LOGISTICS....

  Pokaż warunki

  Informacja dla Klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Abakus Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  2. Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klientów do kontaktu przetwarzane są jedynie w celach związanych z realizacją umów zawartych z Abakus Logistics Sp. z o.o. oraz działalnością marketingową na rzecz Abakus Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  3. Każdy Klient ma prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie wybranym przez Klienta, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Abakus Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niemniej jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Klienta nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
  4. Każdy Klient na podstawie rozporządzenia RODO ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO) oraz ma prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
  5. Jeżeli Klient nie będzie mógł złożyć podpisu na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Abakus Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO.

  KONTAKT

  Jan Łagunionok
  Manager ds. floty
  Telefon: +48 511 076 557
  Email: jan.lagunionok@abakuslogistics.pl