Doradztwo Transportowo-Spedycyjne w Aspektach Prawnych

Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół jest zawsze gotowy udzielić wszelkich potrzebnych porad oraz informacji, również w zakresie polskiego prawa transportowego, międzynarodowego prawa transportowego (przede wszystkim przepisów dot. Konwencji CMR, TIR, ATP, ADR,AETR, konwencji genewskiej, konwencji wiedeńskiej, przepisów Unijnych itp.), unijnego prawa transportowego oraz prawa transportowego obowiązującego w danym państwie oraz innych dziedzin prawnych potrzebnych dla funkcjonowania Państwa firmy.

Nasz zespół składa się z osób o wykształceniu m.in. ekonomiczno – prawniczym, członkowie zarządu posiadają certyfikat kompetencji zawodowych oraz duże doświadczenie w zajmowaniu się sprawami z zakresu prawa transportowego, przewozowego polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Dlatego jesteśmy w stanie doradzać w kluczowych dla Państwa przedsiębiorstwa aspektach prawnych dotyczących transportu takich jak czas prac kierowcy, dochodzenie roszczeń w transporcie, ubezpieczenia transportowe, licencje transportowe i spedycyjne, prawo kabotażowe, odszkodowania w transporcie i ich limity wynikające z międzynarodowych konwencji i regulacji krajowych, zabezpieczenie swoich interesów podczas wykonywania transakcji z firmami przewozowymi, transportowymi i spedycyjnymi, czy aspektach prawa pracy, które dotyczą transportu.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wyceny doradztwa transportowo-spedycyjnego w aspektach prawnych, zarówno podmioty działające w branży TSL jak i przedsiębiorstwa, które chcą samodzielnie zajmować się gestią transportową w swojej firmie.

WYCEŃ BEZPŁATNIE SWÓJ TRANSPORT!

Informacje Podstawowe

Informacje Podstawowe

Informacje o załadunku

Informacje o załadunku

Informacje o Towarach

Informacje o Towarach

Informacje o pojeździe

Informacje o pojeździe

  • Informacje Podstawowe
  • Informacje o załadunku
  • Informacje o Towarach
  • Informacje o pojeździe

Informacje Podstawowe

Email

Tel. kontaktowy

Nazwa firmy/Imię Nazwisko

Informacje o załadunku

Data załadunku od

Data załadunku do

Data rozładunku od

Data rozładunku do

Miejsce załadunku

Miejsce rozładunku

Informacje o Towarach

Nazwa towaru

Ilość sztuk

Waga

Wymiary

Typ

Specjalne wymagania

Wymiana palet

Towary niebezpieczne

Odprawa celna

Czy towar może być transportowany wraz z innymi towarami nieszkodliwymi?

Informacje o pojeździe

Wymagana zabudowa samochodu

Wymagana wysokość rampowa

Wymagana winda załadowcza

Typ załadunku

Rodzaj ładunku

Informacje dodatkowe: