Warszawa, 29.12.2020

 

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Abakus Logistics Sp. z o.o.

 

 

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 2020-12-21 w wymaganym terminie złożone zostały 3 oferty.

W wyniku porównania ofert wybrano ofertę Akademii Sztuki Wojennej z Warszawy. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.