TYTUŁ PROJEKTU

Opracowanie prototypowego oprogramowania w postaci platformy wyposażonej w algorytm Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence), która łączyć będzie wewnętrzne możliwości ładunkowe i pojazdowe firmy Abakus Logistics Sp. z o. o. w najbardziej korzystne rozwiązania transportowe

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest opracowanie oprogramowania w postaci platformy wyposażonej w algorytm Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence), która łączyć będzie wewnętrzne możliwości ładunkowe i pojazdowe firmy Abakus Logistics Sp. z o. o. w najbardziej korzystne rozwiązania transportowe. Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania w działalności wnioskodawcy pozwoli na rozpoczęcie świadczenia znacząco udoskonalonej usługi spedycyjno-transportowej. W rezultacie wygenerowane zostaną korzyści po stronie wnioskodawcy (obniżenie czasochłonności i kosztów operacyjnych związanych ze świadczeniem usługi, możliwość podniesienia efektywności), po stronie odbiorcy (podniesienie jakości usług spedycyjno-transportowych, przyspieszenie realizacji transportu, wyeliminowanie błędów), a także w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (wymiar proekologiczny znacząco udoskonalonej usługi). Tego typu platforma z wbudowanym algorytmem AI będzie innowacyjnym rozwiązaniem, które dotychczas nie było stosowane w branży TSL.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną 4 etapy prac B+R:
– Etap I Opracowanie koncepcji
– Etap II Wytworzenie prototypu w oparciu o koncepcje ̨i przeprowadzenie pierwszych testów
– Etap III Doskonalenie rozwiązania i testowanie go w środowisku zbliżonym do rzeczywistego
– ETAP IV Włączenie użytkowników końcowych i ostatecznych odbiorców przedsiębiorstwa w proces tworzenia prototypowego rozwiązania.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2.3:
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie oprogramowania w postaci platformy wyposażonej w algorytm Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence), która łączyć będzie wewnętrzne możliwości ładunkowe i pojazdowe firmy Abakus Logistics Sp. z o. o. w najbardziej korzystne rozwiązania transportowe. Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania w działalności wnioskodawcy pozwoli na rozpoczęcie świadczenia znacząco udoskonalonej usługi spedycyjno-transportowej. Znacząco udoskonalona usługa zastąpi obecnie świadczoną w sposób tradycyjny usługę spedycyjno-transportową Abakus Logistics. Znacząco udoskonalona usługa zostanie zaoferowana odbiorcom jednocześnie na rynku krajowym i międzynarodowym. Będzie świadczona w oparciu o aktualnie dostępne dla wnioskodawcy zasoby techniczne, a także wymagała będzie inwestycji w nowy serwer (najlepiej w chmurze) zdolny do obsługi oprogramowania oraz magazynowania danych.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 295 000 PLN. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 240 000 PLN. Dofinansowanie przyznane beneficjentowi wynosi nie więcej niż 151 200 PLN, co stanowi 63% kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa powyżej

Wyceń transport


Zacznij tutaj
Informacje o transporcie

Błąd: Skoryguj błędy formularza, aby kontynuować.

To pole jest wymagane.

Niepoprawny format numeru telefonu

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Krok 2 z 3

Błąd: Skoryguj błędy formularza, aby kontynuować.

1. Dodatkowe informacje o załadunku


Załadunek


To pole jest wymagane.

Niepoprawny format daty.

Data nie może być późniejsza niż Data załadunku (Do).

-

To pole jest wymagane.

Niepoprawny format daty.

Data nie może być wcześniejsza niż Data załadunku (Od).


Rozładunek


To pole jest wymagane.

Niepoprawny format daty.

Data nie może być późniejsza niż Data rozładunku (Do).

-

To pole jest wymagane.

Niepoprawny format daty.

Data nie może być wcześniejsza niż Data rozładunku (Od).

2. Informacje o pojeździe

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

3. Podstawowe informacje o towarze

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To już ostatni krok!

Błąd: Skoryguj błędy formularza, aby kontynuować.


Szczegółowe informacje o towarach


To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Czy towar może być transportowany wraz z innymi towarami nieszkodliwymi?

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Formularz został pomyślnie przesłany!

Dziękujemy za przesłanie formularza. Postaramy się jak najszybciej na niego odpowiedzieć. Jeżeli wprowadzone informacje będą wystarczające otrzymasz wycenę. W innym przypadku skontaktujemy się z Tobą.

Wystąpił błąd!

Twoja wiadomość nie została przesłana. Spróbuj odświeżyć stronę i przesłać zgłoszenie raz jeszcze, a jeśli problem nadal będzie występował skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@abakuslogistics.pl

Wystąpił błąd!

Twoja wiadomość została oznaczona jako próba spamu. Spróbuj odświeżyć stronę i przesłać zgłoszenie raz jeszcze, a jeśli problem nadal będzie występował skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@abakuslogistics.pl

Wystąpił błąd!

Twoje ustawienia prywatności uniemożliwiają wysłanie zgłoszenia. Aby je zmienić kliknij tutaj.