Transport Międzynarodowy Drobnicowy

Usługi transportowe drobnicowe międzynarodowe to przewóz towarów, który ze względu na ich charakterystykę (np. niski tonaż, niewielką wagę lub wymiary), jest wykonywany środkiem transportu z możliwością doładunku w ramach państw członkowskich UE (np. transport Niemcy, transport Francja) oraz poza granicami UE.

Podstawowym atutem transportu drobnicowego jest niska cena. Ponieważ zależy nam na optymalizacji kosztów naszych klientów, oferujemy transport drobnicowy pozwalający na przewóz jednym środkiem transportu kilku pojedynczych przesyłek dzięki czemu znacząco zmniejszamy koszty transportu każdego z tych ładunków. Jednocześnie, nasi spedytorzy czuwają nad sprawnym i terminowym dostarczeniem każdego z tych ładunków wedle życzenia i zaleceń naszych klientów. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi logistycznych, takich jak m.in. giełdy transportowe, które umozliwiają nam kompletację przesyłek na wielu trasach na terenie UE oraz poza jej obszarami. Szczególnie w przypadku transportu miedzynarodowego, w którym bardzo często miejsce dostawy jest bardzo odległe od miejsca odbioru, konsolidacja ładunków w ramach transportu drobnicowego pozwala osiągnać znaczące oszczędności. Dodatkowo w przypadku transportu poza strefę UE oferujemy dla naszych klientów obsługę celną.

Abakus Logistics oferuje swoim klientom obsługę poprzez doświadczony zespół specjalistów zajmujących się transportem międzynarodowym drobnicowym. Nasi pracownicy posiadają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw. Jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność, dlatego w naszym zespole operujemy wszystkim najistotniejszymi jezykami nowożytnymi: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. Dzięki urządzeniom satelitarnym GPS oraz wysokiej dyspozycyjności naszych pracowników jesteśmy w stanie współpracować oraz informować naszych klientów od etapu planowania transportu do rozładunku towaru w miejscu przeznaczenia.

Abakus Logistics świadczy usługi transportowe drobnicowe międzynarodowe, zarówno w ramach długookresowych kontraktów handlowych, jak również na jednorazowe zlecenie.

WYCEŃ BEZPŁATNIE SWÓJ TRANSPORT!

Informacje Podstawowe

Informacje Podstawowe

Informacje o załadunku

Informacje o załadunku

Informacje o Towarach

Informacje o Towarach

Informacje o pojeździe

Informacje o pojeździe

  • Informacje Podstawowe
  • Informacje o załadunku
  • Informacje o Towarach
  • Informacje o pojeździe

Informacje Podstawowe

Email

Tel. kontaktowy

Nazwa firmy/Imię Nazwisko

Informacje o załadunku

Data załadunku od

Data załadunku do

Data rozładunku od

Data rozładunku do

Miejsce załadunku

Miejsce rozładunku

Informacje o Towarach

Nazwa towaru

Ilość sztuk

Waga

Wymiary

Typ

Specjalne wymagania

Wymiana palet

Towary niebezpieczne

Odprawa celna

Czy towar może być transportowany wraz z innymi towarami nieszkodliwymi?

Informacje o pojeździe

Wymagana zabudowa samochodu

Wymagana wysokość rampowa

Wymagana winda załadowcza

Typ załadunku

Rodzaj ładunku

Informacje dodatkowe: