Zatrudnimy kierowcę C+E w transporcie międzynarodowym.

Oferujemy:

Wysokie wynagrodzenie

13.000 - 15.000 brutto

Młoda Flota

(MAN, DAF, FORD, MERCEDES) Ciągnik siodłowy z naczepą firaną (Euro 6)

Bezpieczeństwo

Przestrzegamy norm czasu pracy kierowcy.

Pracuj jak Ci wygodnie

Możliwe są różne systemy pracy np.: 2/1, 3/1, 4/1 i inne do uzgodnienia

Zawsze w domu na czas

Z nami zawsze zjedziesz na bazę w wyznaczonym czasie

Wymagamy:

  Pokaż warunki

  Informacja dla Klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Abakus Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  2. Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klientów do kontaktu przetwarzane są jedynie w celach związanych z realizacją umów zawartych z Abakus Logistics Sp. z o.o. oraz działalnością marketingową na rzecz Abakus Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  3. Każdy Klient ma prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie wybranym przez Klienta, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Abakus Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niemniej jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Klienta nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
  4. Każdy Klient na podstawie rozporządzenia RODO ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO) oraz ma prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
  5. Jeżeli Klient nie będzie mógł złożyć podpisu na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Abakus Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO.